Krzywizna rurki w montowanym detalu

Udostępnij:

Wyzwanie

Klient notorycznie borykał się z krzywizną rurki w produkowanym detalu. Nie był w stanie zlokalizować bezpośredniej przyczyny powstawania odgięcia, dlatego zdecydował się na kontrolę seryjną wszystkich części. W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że niektóre przypadki krzywizny rurki nie mogą być prawidłowo ocenione na podstawie kontroli wzrokowej.

SGP QUality Lab

Nasza rola

Po weryfikacji istniejącego problemu zaproponowaliśmy stworzenie sprawdzianu kontrolującego ugięcie detalu. Biorąc pod uwagę rysunek oraz model 3D detalu, wykonaliśmy prototypowy model sprawdzianu. Zaproponowane rozwiązanie przewidywało weryfikację odchylenia od tolerancji. Po zweryfikowaniu partii kontrolnej i potwierdzeniu zgodności z wymaganiami rysunku, sprawdzian został wprowadzony do seryjnej kontroli detali.

Wykorzystane usługi

Opinia

„Uzupełnienie procesu o sprawdzian pomiarowy, pozwoliło wyeliminować ryzyko nieprawidłowej klasyfikacji kontroli krzywizny detalu podczas inspekcji wizualnej. Sprawdzian nie pozostawia kontrolującemu, marginesu błędu czy sztuka jest zgodna czy nie. Krótki czas wydruku sprawdzianu umożliwił szybką weryfikację skuteczności wprowadzonej metody” – Klient. 

Udostępnij:

Potrzebujesz pomocy?

Pogotowie jakościowe

    Proszę o kontakt