Maszyny

Udostępnij:

XCube X-Rays

The DR 320kV radiographic inspection system is an industrial booth for real-time inspection.

Czytaj więcej

Rentgen XCube

System inspekcji radiograficznej DR 320kV to przemysłowa kabina służąca do inspekcji w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej

Computer tomography (CT)

Computer tomography allows full visualization of the detail in 3D along with marking all searched defects of the detail.

Czytaj więcej

Tomograf komputerowy

Tomograf komputerowy pozwala na pełną wizualizację detalu w 3D wraz z zaznaczeniem wszystkich poszukiwanych defektów detalu.

Czytaj więcej

3D Scanner

Creaform's Handyscan 3D scanner allows to quickly scan objects for measurement purposes.

Czytaj więcej

Skaner 3D

Skaner 3D Handyscan firmy Creaform pozwala na szybki skan obiektów w celach pomiarowych.

Czytaj więcej
druk 3d, sqp quality lab

FDM 3D Printer

F340 is an advanced FDM printing equipment, widely used in various industrial fields as a tool for making prototypes or tests, among others.

Czytaj więcej
druk 3d, sqp quality lab

Drukarka 3D FDM

F340 to zaawansowany sprzęt wykonujący druk FDM, szeroko wykorzystywany w różnych dziedzinach przemysłu, jako narzędzie wykonujące m.in. prototypy czy sprawdziany.

Czytaj więcej

Visual comparator

Keyence's IM-7020 digital measuring projector reduces the time of serial measurement using a digital microscope.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy?

Pogotowie jakościowe

    Proszę o kontakt