system RTG X|CUBE

Problem wycieków w zamontowanych elementach hydraulicznych

Udostępnij:

Wyzwanie

„Klient zwrócił się do SGP Quality Lab z problemem wycieków w zmontowanych elementach hydraulicznych. Po analizie własnego procesu produkcyjnego nie znalazł żadnej przyczyny leżącej po jego stronie, dlatego poprosił nas o pomoc w rozwiązaniu problemu” – Klient.

Nasza rola

Zaproponowaliśmy badania radiograficzne, które pozwoliłyby potwierdzić bądź wyeliminować problem nieszczelności z powodu wad komponentu. Wykonaliśmy prześwietlenie rentgenowskie próbnej partii problematycznego podzespołu. Wynik badania wykazał, że jeden z komponentów zawiera w swej strukturze znaczną porowatość. Zaproponowaliśmy pełną kontrolę problematycznego komponentu przy użyciu rentgena. Podczas inspekcji odseparowaliśmy sztuki niezgodne zawierające porowatość od sztuk zgodnych, wolnych od wad.

Opinia

Dzięki nieniszczącemu badaniu komponentów zaproponowanemu przez SGP Quality Lab możliwe było wyeliminowanie z procesu niezgodnych części oraz uniknięcie ich dalszego montażu. Kontrola seryjna zapobiegła poniesieniu dodatkowych kosztów związanych z nieświadomą produkcją części niezgodnych, a co za tym idzie – reklamacji od klientów oraz innych konsekwencji.

Udostępnij:

Potrzebujesz pomocy?

Pogotowie jakościowe

    Proszę o kontakt