Case study

Udostępnij:
sgp quality lab_projektor pomiarowy

Usage of visual comparator for customer’s problem solving

A new customer observed a dimensional inconsistency of the rivets used in the production process. Wanting to quickly inspect and separate incompatible elements, he reported to SGP Quality Lab. The best solution to this problem was digital analysis.

Czytaj więcej
sgp quality lab_projektor pomiarowy

Wykorzystanie projektora pomiarowego do rozwiązania problemu Klienta

Nowy Klient zaobserwował niezgodność wymiarową nitów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Chcąc szybko skontrolować i odseparować niezgodne elementy zgłosił się do SGP Quality Lab. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu była cyfrowa analiza.

Czytaj więcej
SGP Quality Lab_projektor optyczny

3D Scanner Application

The commissioning of a new injection mould at one of our customers necessitated the need to confirm the conformity of the parts produced using it.

Czytaj więcej
SGP Quality Lab_projektor optyczny

Zastosowanie skanera 3D

Uruchomienie nowej formy wtryskowej u jednego z naszych Klientów wymusiło konieczność potwierdzenia zgodności wyprodukowanych przy jej użyciu części.

Czytaj więcej
Rentgen XCUBe

How we solved the electrical component malfunction problem.

One of electrical wire manufacturers received a complaint from their customer due to a non-functioning electrical component.

Czytaj więcej
Rentgen XCUBe

Jak rozwiązaliśmy problem związany z niedziałającym podzespołem elektrycznym.

Jeden z producentów przewodów elektrycznych otrzymał reklamację od swojego klienta z powodu niedziałającego podzespołu elektrycznego.

Czytaj więcej
system RTG X|CUBE

The problem of leaks in assembled hydraulic units

A customer approached SGP Quality Lab with a leakage problem in assembled hydraulic components. After analyzing his own manufacturing process, he could not find any cause lying on his side, so he asked us to help him solve the problem.

Czytaj więcej
system RTG X|CUBE

Problem wycieków w zamontowanych elementach hydraulicznych

Klient zwrócił się do SGP Quality Lab z problemem wycieków w zmontowanych elementach hydraulicznych. Po analizie własnego procesu produkcyjnego nie znalazł żadnej przyczyny leżącej po jego stronie, dlatego poprosił nas o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Czytaj więcej

Reverse engineering

A customer turned to us to reconstruct a coolant reserve tank that was damaged due to design defects, and its replacement parts are unavailable on the open market.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy?

Pogotowie jakościowe

    Proszę o kontakt