Usługi

Udostępnij:

DR (Digital Radiology)

X-ray technology (digital radiography) is widely used to inspect manufactured parts. Using this method, the inside of the part can be viewed accurately without disturbing the parts. With this method, one can carefully examine the interior of the detail.

Czytaj więcej

DR (DIGITAL RADIOGRAPHY) – RTG

Technologia rentgenowska (radiografia cyfrowa) jest szeroko wykorzystywana do inspekcji produkowanych części. Dzięki tej metodzie można dokładnie obejrzeć wnętrze detalu, bez konieczności naruszania jego elementów.

Czytaj więcej

Computer Tomography (CT)

Computed tomography in industry facilitates the production of a 3D model of the component under study. The image shows both the external and internal areas of the component.

Czytaj więcej

Tomografia komputerowa (CT)

Tomografia komputerowa w przemyśle ułatwia wykonanie modelu 3D badanego komponentu. Na obrazie widoczne są obszary zewnętrzne, jak i wewnętrzne detalu.

Czytaj więcej

3D Scanning

3D scanning is a modern technology based on the collection by a 3D scanner of coordinates of points from the space of the examined detail.

Czytaj więcej

Skanowanie 3D

Skanowanie 3D to nowoczesna technologia polegająca na zbieraniu przez skaner 3D współrzędnych punktów z przestrzeni badanego detalu.

Czytaj więcej
druk 3d, sgp quality lab

3D Printing

3D printing is a method of producing details from plastics, metals, composites and many other materials in an incremental, 'layer-by-layer' manner.

Czytaj więcej
druk 3d, sgp quality lab

Drukowanie 3D

Druk 3D to metoda wytwarzania detali z tworzyw sztucznych, metali, kompozytów oraz wielu innych materiałów w sposób przyrostowy, tj. „warstwa po warstwie”.

Czytaj więcej

Quality Control

We specialize in providing quality control, sorting, repair services for parts and components and finished products. We conduct professional quality testing, which allows us to flawlessly detect possible irregularities.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy?

Pogotowie jakościowe

  Proszę o kontakt

  Etapy pracy

  Ikona Telefon

  1.Kontakt

  Ikona Oferta

  2.Oferta

  Ikona Uścisk dłoni

  3.Zlecenie

  Ikona mierzenie

  4.Realizacja

  Ikona walidacja

  5.Walidacja