Kategoria: Bez kategorii

Kontrola jakości odgrywa ważną rolę w zapewnianiu doskonałości każdego wytworzonego elementu. Nowe możliwości do dokładniejszej i szybszej weryfikacji detali daje skanowanie 3D. Na czym polega ta metoda? Technologia ta, opiera na tworzeniu cyfrowych replik obiektów, dzięki czemu staje się fundamentem nowoczesnej kontroli jakości w różnych sektorach przemysłu.

Skanowanie 3D – na czym polega i jak poprawia proces kontroli jakości?

Skanowanie 3D to proces zbierania danych o kształcie i wyglądzie fizycznym obiektu za pomocą specjalistycznego urządzenia, które tworzy tzw. chmurę punktów. Dane te, przetwarzane przez zaawansowane oprogramowanie, umożliwiają stworzenie dokładnych modeli 3D, które są następnie analizowane pod kątem zgodności z wymaganiami projektowymi. To podejście nie tylko zwiększa efektywność procesów produkcyjnych, ale także znacząco podnosi standardy jakościowe.

Równie ważna jest zdolność do analizy geometrycznej komponentów. Skanowanie 3D oferuje nieporównywalnie wyższy poziom szczegółowości w porównaniu do manualnych pomiarów, co pozwala na dokładniejsze i bardziej kompleksowe oceny jakości. Zaawansowane oprogramowanie wykorzystywane w procesie pozwala nie tylko na porównanie skanu z modelem CAD, ale również na przeprowadzenie szczegółowych symulacji, które przewidują zachowanie materiału w rzeczywistych warunkach eksploatacji.

Zalety skanowania 3D w kontroli jakości

Skanowanie 3D przynosi szereg korzyści w kontroli jakości, które przekładają się na ogólną optymalizację produkcji, takich jak:

Skanowanie 3D znajduje zastosowanie w wielu branżach – od automotive, przez lotnictwo, aż po biotechnologię. W przemyśle motoryzacyjnym skanowanie 3D jest używane do kontroli jakości części silnika oraz elementów karoserii, gdzie wymagana jest duża precyzja. W lotnictwie skanowanie zapewnia zgodność skomplikowanych komponentów z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa.

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie skanowania 3D do kontroli jakości?

Wybór odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do skanowania 3D powinien być podyktowany specyficznymi potrzebami firmy. Ważne jest, aby dostawca mógł zaoferować nie tylko sprzęt, ale również wsparcie w zakresie szkolenia personelu i serwisowania urządzeń. Należy również zwrócić uwagę na kompatybilność oprogramowania ze standardami przemysłowymi oraz jego zdolność do integracji z istniejącymi systemami IT. Wprowadzenie skanowania 3D do procesów kontroli jakości może napotkać na wyzwania takie jak wysokie koszty początkowe, potrzeba przeszkolenia pracowników czy integracja z obecnymi systemami. Jednakże odpowiednie planowanie, wybór sprawdzonych dostawców, takich jak SGP Quality Lab, oraz stopniowe wdrażanie technologii mogą znacznie obniżyć te bariery.

Przyszłość skanowania 3D w kontroli jakości wydaje się być obiecująca. Oczekuje się dalszego rozwoju technologii, które uczynią procesy jeszcze szybszymi i dokładniejszymi. Innowacje w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym mogą również przyczynić się do dalszej automatyzacji i usprawnienia kontroli jakości. Skanowanie 3D rewolucjonizuje kontrolę jakości, oferując przedsiębiorstwom nie tylko poprawę precyzji, ale także znaczące zwiększenie efektywności produkcyjnej. Jego zdolność do szybkiego i dokładnego pomiaru sprawia, że jest to inwestycja, która szybko się zwraca, przynosząc korzyści operacyjne i strategiczne.

Porównanie różnych technologii obrazowania i inspekcji produkowanych części to kluczowy element w procesie zapewniania jakości w przemyśle produkcyjnym. Jedną z częściej wykorzystywanych technik jest RTG. Co to jest i jaka jest jego rola w kontekście kontroli jakości? Dziś dokonamy porównania RTG z innymi popularnymi technikami obrazowania, takimi jak ultradźwięki, inspekcja wizualna czy tomografia komputerowa, aby zrozumieć ich unikalne zalety i ograniczenia w kontekście różnych zastosowań przemysłowych.

RTG – co to jest?

Radiografia cyfrowa stanowi kluczowy element inspekcji części w przemyśle produkcyjnym. Wykorzystuje się ją do dokładnego badania wnętrza detali, bez konieczności ich naruszania. Proces ten umożliwia precyzyjną wizualizację struktury elementów, a każdy uzyskany obraz jest regulowany za pomocą specjalnych filtrów, aby dokładnie ukazać problematyczne obszary. Dodatkowo ewentualne wady można zmierzyć z wysoką dokładnością. RTG wyróżnia się szybkością przeprowadzania inspekcji oraz jednoznacznością wyników, co sprawia, że jest powszechnie stosowana w przemyśle produkcyjnym.

Wady i zalety radiografii cyfrowej w przemyśle

Technologia rentgenowska jest jedną z najbardziej zaawansowanych metod obrazowania w przemyśle, oferującą szereg korzyści w kontekście kontroli jakości i inspekcji produkcyjnej. Jednak, jak każda technologia, ma swoje ograniczenia i wady w porównaniu do innych metod obrazowania, takich jak ultradźwięki, tomografia komputerowa (CT) czy magnetyczny rezonans jądrowy (MRI). Oto analiza wad i zalet technologii rentgenowskiej w kontekście przemysłowym, w porównaniu z innymi dostępnymi metodami obrazowania.

Zalety technologii rentgenowskiej:

Radiografia cyfrowa będąca na przedzie innowacji w dziedzinie inspekcji przemysłowej, reprezentuje rewolucję w dziedzinie, jaką jest kontrola jakości. Do zalet jej wykorzystania zaliczamy:

Wady technologii rentgenowskiej:

Badanie radiograficzne mają jednak też pewne ograniczenia, takie jak:

Porównanie RTG z innymi metodami obrazowania

Porównanie technologii rentgenowskiej z innymi metodami obrazowania ukazuje różnorodność dostępnych narzędzi diagnostycznych, dostosowanych do specyficznych wymagań przemysłowych. Oprócz znanej metody RTG wyróżniamy również:

Usługi RTG oraz CT (tomografii komputerowej) w SGP Quality Lab

W SGP Quality Lab oferujemy zaawansowane usługi radiograficzne, korzystając z technologii rentgenowskiej (radiografii cyfrowej) do precyzyjnej inspekcji produkowanych części. Nasze rozwiązania są projektowane tak, aby zapewnić kompleksową analizę detali bez naruszania ich integralności. Dzięki wykorzystaniu specjalnych filtrów oraz technologii CT (tomografii komputerowej) jesteśmy w stanie skutecznie uwypuklić i szczegółowo zbadać każdy, nawet najbardziej problematyczny obszar badanego elementu. Nasza technologia pozwala na identyfikację wszelkich niedoskonałości z niezrównaną dokładnością. Co więcej, szybkość przeprowadzania inspekcji oraz jednoznaczność otrzymanych wyników sprawiają, że nasze usługi stanowią niezawodne narzędzie w procesie kontroli jakości. To sprawia, że radiografia cyfrowa w SGP Quality Lab jest nieocenioną metodą weryfikacji detali prototypowych, seryjnych, poreklamacyjnych oraz przy nowych uruchomieniach.

Oferujemy dwa główne rodzaje inspekcji radiograficznych:

W SGP Quality Lab dostarczamy usługi na najwyższym poziomie, wykorzystując potencjał technologii rentgenowskiej do zaspokojenia nawet najbardziej wymagających potrzeb naszych klientów. Zapewniamy, że dzięki naszym usługom, każdy produkt dociera do Klienta z pełną gwarancją jakości oraz bezpieczeństwa.

Czy Polska może wykorzystać gaz ziemny w motoryzacji?

Zacznijmy od krótkiego opisu stanu polskiej motoryzacji: Polska jest najbardziej zmotoryzowanym krajem Europy. Zaskoczeni? Popatrzmy zatem na dane. Do końca 2022 roku zarejestrowanych było w Polsce 34,860 mln pojazdów silnikowych (samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli). Plasuje to nasz kraj na 1. miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wskaźnik motoryzacji (liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców) – 687. Wyprzedzamy pod tym względem nawet bogate Niemcy – 583. Jednak średni wiek samochodów w Polsce to ponad 14 lat, a w Niemczech 10 lat. Większymi miłośnikami starych samochodów są Grecy i Estończycy, ich auta mają średnio po 17 lat.

W pierwszej części artykułu opisywałem jakie działania podejmuje Unia Europejska, a wraz z nią rząd naszego kraju, nad zmniejszeniem emisji do powietrza gazów cieplarnianych i trujących związków chemicznych. W związku z tym ilość samochodów podlegających potencjalnemu wyłączeniu z użytkowania może być ogromna. Jeśli paliwo metanowe ma szansę pomóc nam uratować blisko 20-milionową flotę starych samochodów przed złomowaniem, to przyjrzyjmy się mu bliżej.

Zacznijmy od tego, że

Metan – to paliwo znane od dawna

Wykorzystanie w motoryzacji metanu pod postacią gazu ziemnego nie jest niczym nowym. Już w latach 30 ubiegłego wieku szeroko stosowano ten rodzaj napędu w Anglii, Rosji i we Włoszech. W Polsce wybudowano kilka stacji tankowania gazu ziemnego w latach 50. Były one zlokalizowane w Rzeszowie, Tarnowie, Mysłowicach i Krośnie. Po Polsce jeździło wówczas około 4 tysięcy samochodów tzw. technicznych. Lata 60 i 70 to całkowity regres w tej dziedzinie. Ponownie pierwszą stację tankowania CNG otwarto w 1988 roku przy kopalni gazu ziemnego Przemyśl-Zachód. Od tego czasu zasilanie CNG stosuje się w pojedynczych przypadkach samochodów przewoźników instytucjonalnych, jak np. miejski transport autobusowy. Obecnie liczba stacji tankowania CNG w Polsce wynosi 56, punktów – 140 (dane ze stycznia 2024 r.).

Dla osób początkujących w tym obszarze zacznijmy od wyjaśnienia pojęć, czyli:

Czym się różni CNG od LNG i LPG?

CNG (ang. Compressed Natural Gas) to naturalny gaz ziemny składający się w 97% z metanu, sprężonego do ciśnienia 20–25 MPa. Jego liczba oktanowa wynosi 110–120. W procesie uzdatniania nie wymaga rafinacji, a jedynie osuszenia i filtrowania.

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to skroplony naturalny gaz ziemny schłodzony do temperatury poniżej -162°C. Dzięki zmianie stanu skupienia na płynny jego objętość zmniejsza się 630 razy. Jest wykorzystywany głównie w długodystansowym transporcie drogowym, również do napędu autobusów, w tym komunikacji miejskiej. Używany także jako paliwo do barek i statków transporcie śródlądowym i morskim.

LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) – to mieszanina gazów propan i butan, sprężona do 2 MPa. Uzyskiwany jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Liczba oktanowa LPG wynosi do 130. Do rozruchu silnika konieczna jest benzyna, dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury pracy następuje przejście na zasilanie gazowe.

Przejdźmy do konkretów i przyjrzyjmy się korzyściom ze stosowania paliwa metanowego w odniesieniu do paliw ropopochodnych.

ZALETY

WADY
 

EKOLOGIA

 

Mniejsze zanieczyszczenie spalin, 20% mniejsza emisja CO2
Zerowa emisja węglowodorów złożonych THC
Zmniejszona emisja CO
40% emisja NOx dla silników ZS
Zerowa emisja cząstek stałych PM
Łagodzenie efektu cieplarnianego
Zagospodarowanie metanu wydostającego się do atmosfery (kopalnie, fermentownie)
Stanowi pomost do technologii wysokich ciśnień – wodorowych
Surowiec naturalny, podlegający filtrowaniu nie wymaga rafinacji
 

DOSTĘPNOŚĆ GAZU ZIEMNEGO – METANU

 

Dobra dostępność i szeroka dywersyfikacja źródeł w stosunku do ropy naftowej. Złoża krajowe udokumentowane 145 mld m3
Gazociąg Baltic Pipe ze złóż norweskich przez Danię – o przepustowości 10 mld m3 rocznie
Ze złóż węgla kamiennego 1-2 mld m3/rok, zasoby 90 mld m3
Z kompostowni biomasy
Z gazoportu ‒ 6,2 mld m3 obecnie, 7,5 mld m3 po rozbudowie
  Z gazociągu jamalskiego – 10 mld m3/rok (całkowita przepustowość 33 mld m3/rok), obecnie dostawy wstrzymane ze względów politycznych      
 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Wymaga przechowywania pod wysokim ciśnieniem 22 MPa            
Lżejszy od powietrza, nie gromadzi się w zagłębieniach
Temperatura samozapłonu 595°C (ON 240°C, benzyna 340 °C)
 

UŻYTKOWANIE

 

Wymaga dodatkowej kontroli instalacji            
Walcowe zbiorniki zajmują dodatkową przestrzeń            
Duża masa własna zbiorników stalowych            
Lub wysoka cena zbiorników kompozytowych            
Dłuższy czas tankowania, wyższe ciś. magazynowania 30 MPa            
Ilość stacji paliw CNG 56, punktów – 140            
Zasięg samochodu (o 50% mniejszy, niż gdy zasilany ON)            
Nie wymaga transportu do punktu stacji paliw, jedynie podłączenia do rurociągu
Możliwość samodzielnego tankowania z domowej sieci gazowej
 

EKSPLOATACJA

 

Cichsza o około 10 dB praca silnika
Mniejsze spalanie stukowe, liczba oktanowa 110–120
Prostsza budowa silnika
Najwyższa wartość energetyczna 48 MJ/kg
Nadaje się do zastosowania w silnikach ZI (zapłon iskrowy), benzynowych i ZS (zapłon samoczynny) wysokoprężny bez znaczących przeróbek

 

 

Powyższe zestawienia korzyści wynikających ze stosowania CNG jest bezsprzeczne. Skoro jest tak dobrze, to czemu tak niewielu z nas jeździ na CNG? Jak pokazują badania autora czynnikiem, który zniechęca potencjalnych polskich klientów do korzystania z tego paliwa, to przede wszystkim mała dostępność stacji tankowania. Przypomnijmy jednak doświadczenia związane z wprowadzeniem na rynek paliwa LPG. Na początku (w latach 90 ubiegłego wieku) w całej Polsce było kilkadziesiąt stacji, dziś LPG jest dostępne na większości stacji benzynowych.

 

stacja CNG Szwecja

Stacja do samodzielnego tankowania CNG na północy Szwecji (fot. A. Górniak)

Autor: Dr. Adam Górniak – wieloletni manager w branży automotive, szkoleniowiec i konsultant

Wykaz źródeł:

Na czym polega kontrola jakości? To fundamentalne zagadnienie w kontekście inżynierii i zarządzania produkcją. Kontrola jakości jest procesem inżynieryjnym, który ma na celu zapewnienie, że produkty lub usługi spełniają specyfikacje techniczne oraz wymagania klienta. Proces ten wymaga ciągłego monitorowania parametrów technicznych, analizy danych oraz adaptacji procesów, aby maksymalizować efektywność i minimalizować ryzyko błędów, co prowadzi do optymalizacji kosztów oraz zwiększenia satysfakcji i zaufania klientów.

Wykorzystywane metody kontroli jakości w SGP Quality Lab

Metody kontroli jakości w SGP Quality Lab opierają się na zintegrowanym podejściu do zapewnienia wysokiej jakości detali, komponentów i wyrobów gotowych. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalizacji oferujemy kompleksowe usługi, takie jak:

SGP Quality Lab to nie tylko automatyczna kontrola jakości, ale również kompleksowa obsługa logistyczna, od dostawy po wysyłkę produktów. Dla Klientów borykających się z brakiem miejsca oferujemy możliwość wykorzystania naszych lokalizacji jako zewnętrznych centrów kontroli. Profesjonalnie przygotowane stanowiska kontrolne, doświadczony personel oraz dostępna przestrzeń magazynowa gwarantują elastyczność, oraz wysoki poziom usług.

Zrozumienie, co to jest kontrola jakości i dlaczego jest ważna, pozwala na utrzymanie wysokich standardów produkcyjnych i satysfakcji Klienta. Dzięki wykorzystywanym metodom i podejściu SGP Quality LAB mogą Państwo liczyć na niezawodność, efektywność oraz redukcję kosztów związanych z jakością produktów. Nasza kompleksowa oferta sprawia, że jesteśmy sprawdzonym partnerem w obszarze kontroli jakości, gotowym sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Czym jest skaner 3D?

Skanery 3D, zwane też Optycznymi Maszynami Pomiarowymi, są fundamentem nowoczesnych technik pomiarowych, umożliwiając bezdotykowe gromadzenie dokładnych danych geometrycznych obiektów. Szerokie zastosowanie tych urządzeń obejmuje inżynierię, produkcję, rozrywkę i ochronę dziedzictwa kulturowego, oferując precyzyjne cyfrowe repliki fizycznych przedmiotów. Umożliwiają one inżynierię odwrotną, prototypowanie i kontrolę jakości, przyspieszając procesy produkcyjne i projektowe dzięki szybkiemu zbieraniu dużej ilości informacji z wysoką dokładnością, często do 0,02 mm.

Skanowanie 3D przekształca obiekty w modele cyfrowe, głównie w formacie STL, służące w kontroli jakości, projektowaniu CAD i rozrywce, np. w efektach specjalnych w filmach. Ich uniwersalność i mobilność pozwalają na łatwe przemieszczanie i dokonywanie pomiarów w różnych lokalizacjach, nawet tych trudno dostępnych, co czyni skanery 3D niezastąpionym narzędziem w wielu sytuacjach. Technologie optyczne i laserowe stosowane w skanowaniu mają swoje specyficzne zastosowania i ograniczenia, ale oferują rozwiązania nawet przy trudnych do skanowania powierzchniach, np. przezroczystych czy połyskliwych.

Nasz technolog podczas skanowania detalu

Dane z skanerów 3D znajdują zastosowanie w produkcji filmów i gier, wzornictwie przemysłowym, produkcji ortez, prototypowaniu, kontroli jakości, inżynierii odwrotnej oraz w medycynie do tworzenia spersonalizowanych implantów i protez. Są także nieocenione w dokumentacji i konserwacji obiektów kulturowych, przyczyniając się do ich ochrony dla przyszłych pokoleń.

Typy i technologie skanerów 3D

Skanery 3D to zaawansowane urządzenia służące do digitalizacji przestrzennych form obiektów, przekształcając je w dokładne modele cyfrowe. Ich działanie opiera się na złożonych technologiach, które umożliwiają precyzyjne przechwytywanie danych o geometrii skanowanych obiektów. Poniżej przedstawiono główne typy skanerów 3D oraz technologie, na których bazują.

Proces kalibracji skanera 3D

  1. Skanery Światła Strukturalnego

Skanery te korzystają z projektorów LED do emitowania wzorów świetlnych na skanowany obiekt, a następnie, wykorzystując dwie kamery, śledzą zmiany tych wzorów spowodowane przez topografię obiektu. Są one niezwykle precyzyjne, choć wymagają statycznych warunków pracy, co oznacza, że ani skanowany obiekt, ani głowica pomiarowa nie mogą się poruszać podczas skanowania. Pomimo pewnych ograniczeń w mobilności, skanery światła strukturalnego oferują wysoką dokładność pomiarów, co jest kluczowe w wielu zastosowaniach przemysłowych i badawczych.

  1. Skanery Laserowe

Skanery laserowe działają na zasadzie projekcji laserowej na skanowany obiekt i analizy odkształcenia prążków laserowych przez dwie kamery. Pozwala to na dynamiczne generowanie danych pomiarowych, co ułatwia skanowanie ruchomych obiektów oraz zwiększa mobilność systemu. Skanery laserowe, zwłaszcza te ręczne, są bardziej elastyczne w użytkowaniu i mogą pracować w trudnych warunkach, w tym w przestrzeniach ograniczonych i w środowisku przemysłowym z występującymi drganiami.

Proces skanowania z użyciem skanera ręcznego laserowego

Technologie Skanerów 3D

Skanery kontaktowe wymagają fizycznego dotyku z obiektem, co może być ograniczeniem w przypadku delikatnych lub złożonych detali. Są one jednak niezastąpione w precyzyjnym mierzeniu wymiarów i mogą być wykorzystywane w aplikacjach, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność.

Te skanery emitują różnego rodzaju promieniowanie (światło, ultradźwięki, promieniowanie rentgenowskie) i analizują jego odbicia lub przenikanie przez obiekt. Mogą być podzielone na:

Te skanery polegają na detekcji naturalnego lub oświetleniowego światła odbitego od skanowanego obiektu. Nie wymagają one emitowania własnego promieniowania, co czyni je mniej inwazyjnymi. Są stosunkowo tanie w produkcji i mogą być wykorzystywane w różnorodnych aplikacjach, w których wystarczająca jest mniejsza dokładność pomiarowa.

Wybór odpowiedniego typu i technologii skanera 3D zależy od konkretnych wymagań aplikacji, takich jak dokładność, szybkość, mobilność oraz warunki środowiskowe. Skanery światła strukturalnego oferują wysoką precyzję w kontrolowanych warunkach, podczas gdy skanery laserowe zapewniają większą elastyczność i mobilność w terenie. Technologie kontaktowe pozostają niezastąpione w niektórych zastosowaniach inżynierskich, gdzie wymagana jest maksymalna precyzja. Z kolei technologie bezkontaktowe, zarówno aktywne, jak i pasywne, stanowią szeroką gamę narzędzi dostosowanych do różnorodnych potrzeb pomiarowych, od dokumentacji dziedzictwa kulturowego po rozbudowane analizy inżynierskie i projektowe.

Zasada działania skanera 3D

Jedną z kluczowych metod wykorzystywanych w skanowaniu 3D jest technika oparta na efekcie zniekształceń prążków Moire’a. Poniżej szczegółowo omówimy, jak ten proces przebiega oraz jakie technologie i metody są stosowane do uzyskania dokładnych cyfrowych replik obiektów.

Wykorzystanie Efektu Zniekształceń Prążków Moire’a

Użycie Punktów Referencyjnych

Odkształcenia prążków lasera na zderzaku samochodu oraz bezpośredni podgląd na skanowany detal

Integracja Danych i Tworzenie Modelu

Generowane dane i postprocessing w skanerach 3d

Skanowanie 3D rozpoczyna się od digitalizacji, czyli precyzyjnego przechwytywania geometrii obiektu, a kończy na postprocessingu, który przekształca surowe dane w użyteczne modele. Poniżej przedstawiono szczegółowo obie te fazy.

Faza 1: Generowanie Danych przez Skanowanie 3D

Faza 2: Postprocessing i Poligonizacja

Generowanie danych i postprocessing w skanerach 3D to procesy, które razem tworzą fundamenty dla precyzyjnego odwzorowywania fizycznych obiektów w środowisku cyfrowym. Rozpoczynając od surowej chmury punktów a kończąc na szczegółowych modelach 3D, skanowanie 3D umożliwia przekształcenie rzeczywistości fizycznej w dane cyfrowe, które można następnie analizować, modyfikować i wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i naukowych.

Przykładowe Wykorzystanie Skanerów 3D

Skanowanie 3D, dzięki swojej wszechstronności i zdolności do dokładnej reprodukcji kształtów w przestrzeni trójwymiarowej, znalazło szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu i dziedzinach życia codziennego. Poniżej szczegółowo omawiamy, jak skanery 3D są wykorzystywane w różnych branżach i jakie korzyści przynoszą.

Siatka mesh odwzorowanego detalu (po lewej) oraz analiza rainbow – gradient odchyłek od nominału (po prawej)

Nasz technolog podczas skanowania ramy silnika starego Land Rovera

Podsumowanie

Wysoka dokładność pomiarowa, mobilność i uniwersalność sprawiły, że skanery 3D stały się obecnie powszechnie stosowane w praktycznie wszystkich rodzajach przemysłu na całym świecie. Dzięki ilości generowanych danych w procesie skanowania 3D jesteśmy w stanie otrzymać znacznie więcej informacji o jakości wytworzonego produktu i dostrzec jego potencjalne wady tam gdzie nawet się ich nie spodziewamy. Dodatkowo, otrzymujemy możliwość odtworzenia i optymalizacji elementów, do których nie posiadamy dokumentacji, ani modelu CAD, co znacząco może wpłynąć na czas projektowania nowych części.

Jeżeli posiadają Państwo części wymagające digitalizacji lub są zainteresowani profesjonalnymi usługami związanymi ze skanowaniem 3D, to zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem bartlomiej.szybecki@sgpgroup. Oferujemy również nieodpłatne próbne pomiary oraz demonstracje na żywo. Zapraszamy również na naszego YouTube’a skanowanie 3D gdzie realizujemy skanowanie części rowerowych i motoryzacyjnych.

Znaczenie Elektroniki w Samochodach

Współczesne samochody są skomplikowanymi technologicznie maszynami, w których kluczową rolę odgrywa zaawansowana elektronika, podkreślając jej niezbędność w szerokim spektrum zastosowań. Od systemów zarządzania pracą silnika, poprzez zaawansowane systemy kontroli trakcji, aż po innowacyjne elektroniczne mechanizmy hamulcowe – każdy z tych elementów wykorzystuje technologię cyfrową, aby zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność i komfort jazdy. Dodatkowo, zaawansowane systemy infotainment przekształcają pojazdy w mobilne centra komunikacji, oferując pasażerom nie tylko rozrywkę dzięki dostępowi do multimediów i Internetu, ale również dostarczając kluczowych informacji nawigacyjnych i telematycznych, co sprawia, że są one integralną częścią współczesnej mobilności.

Ponadto, nowoczesne samochody wykorzystują od 1000 do 1400 układów półprzewodnikowych, co świadczy o ich złożoności i wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Te układy są rozsiane po całym pojeździe, od układów zarządzania silnikiem, przez systemy bezpieczeństwa, aż po moduły komfortu i rozrywki. Ich obecność podkreśla ewolucję samochodów z mechanicznych konstrukcji do inteligentnych maszyn zdolnych do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o dane z wielu czujników i systemów.

Koszt całego osprzętu elektronicznego w nowym samochodzie osobowym często przekracza 40% wartości pojazdu, co nie tylko świadczy o znaczeniu elektroniki dla współczesnej motoryzacji, ale również o jej wpływie na koszty produkcji, cenę końcową dla konsumentów oraz na całościową konstrukcję i funkcjonalność pojazdu. Ta rosnąca zależność od elektroniki podkreśla również ważność ciągłych badań i rozwoju w dziedzinie elektroniki samochodowej, aby zapewnić bezpieczeństwo, efektywność energetyczną i komfort użytkowników na najwyższym poziomie.

W związku z tym, rozwój i integracja zaawansowanych systemów elektronicznych w samochodach to nie tylko trend, ale konieczność, która definiuje kierunek przyszłych innowacji w branży motoryzacyjnej. Dzięki nim możliwe jest nie tylko ulepszanie tradycyjnych funkcji pojazdu, ale również wprowadzanie zupełnie nowych możliwości, takich jak autonomiczna jazda, zdalne sterowanie pojazdem czy zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, co otwiera nowe perspektywy dla przyszłości motoryzacji.

pic 1. Systemy elektroniczne we współczesnych samochodach

Wykorzystanie Technologii X-Ray w Kontroli Jakości Elektroniki Samochodowej

Wykorzystanie technologii X-Ray w kontroli jakości komponentów elektroniki samochodowej stanowi kluczowy element w utrzymaniu wysokich standardów jakościowych w branży motoryzacyjnej. Ta zaawansowana metoda diagnostyczna, pozwalająca na nieinwazyjne badanie wewnętrznej struktury komponentów , jest nieoceniona dla producentów samochodów i dostawców  w identyfikacji oraz adresowaniu potencjalnych problemów  już na wczesnym etapie procesu produkcyjnego a nawet projektowania.

Technologia X-Ray, znana również jako radiografia rentgenowska w połączeniu z tomografią komputerową  CT , pozwala na szczegółową wizualizację wewnętrznych struktur materiałowych bez konieczności ich fizycznego rozmontowywania czy niszczenia.  Ta metoda znajduje szczególne zastosowanie w kontroli jakości elektroniki samochodowej, w tym płytek drukowanych (PCB), mikrozłączy, wiązek przewodów oraz innych kluczowych komponentów elektronicznych. Umożliwia ona wykrywanie różnorodnych defektów, w tym:

Technologia i Metodologia Inspekcji

Technologia i metodologia inspekcji opierająca się na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego (X-Ray) stanowi kluczowy element nowoczesnych procesów kontrolnych, szczególnie w kontekście analizy komponentów elektronicznych. Ta zaawansowana metoda inspekcyjna pozwala na penetrację obiektów z wykorzystaniem promieniowania X, które jest absorbowane w różnym stopniu przez materiały o różnej gęstości. Dzięki temu możliwe jest stworzenie kontrastowych obrazów wewnętrznych struktur badanego komponentu, co umożliwia dokładną analizę jego stanu i identyfikację potencjalnych defektów. W ramach ewolucji technologicznej, nowoczesne systemy inspekcyjne X-Ray wykorzystują zarówno technikę dwuwymiarową (2D), jak i trójwymiarową tomografię komputerową (3D CT). Tomografia komputerowa jest szczególnie cenna, gdyż umożliwia tworzenie szczegółowych trójwymiarowych rekonstrukcji wewnętrznych struktur komponentów.

pic 2. Przykładowe realizacje elementów elektronicznych

Korzyści z Wykorzystania Technologii X-Ray

Implementacja technologii X-Ray w procesach inspekcyjnych przynosi szereg korzyści, które znacząco wpływają na poprawę jakości i niezawodności produkowanych elementów elektronicznych:

Wnioski

Integracja technologii X-Ray w sektorze motoryzacyjnym podkreśla dążenie do doskonałości i jest strategicznym krokiem dla producentów w oferowaniu wysoce jakościowych i niezawodnych pojazdów. Jest to klucz do budowania rynkowej pozycji i zdobywania zaufania klientów, co prowadzi do sukcesu komercyjnego. Wspierając ten cel, SGP Quality Lab dostarcza usługę inspekcji X-Ray zarówno dla zleceń indywidualnych, jak i produkcji seryjnej, umożliwiając skuteczną kontrolę jakości. Zaawansowane technologie i doświadczenie SGP Quality Lab zapewniają dokładne wykrywanie defektów, podnosząc jakość i konkurencyjność produktów.

autor: Łukasz Ciechowski – Quality and Development Manager