Dominacja elektroniki we współczesnych samochodach – jakościowe wyzwanie dla producentów

Udostępnij:
02 lut 2024

Znaczenie Elektroniki w Samochodach

Współczesne samochody są skomplikowanymi technologicznie maszynami, w których kluczową rolę odgrywa zaawansowana elektronika, podkreślając jej niezbędność w szerokim spektrum zastosowań. Od systemów zarządzania pracą silnika, poprzez zaawansowane systemy kontroli trakcji, aż po innowacyjne elektroniczne mechanizmy hamulcowe – każdy z tych elementów wykorzystuje technologię cyfrową, aby zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność i komfort jazdy. Dodatkowo, zaawansowane systemy infotainment przekształcają pojazdy w mobilne centra komunikacji, oferując pasażerom nie tylko rozrywkę dzięki dostępowi do multimediów i Internetu, ale również dostarczając kluczowych informacji nawigacyjnych i telematycznych, co sprawia, że są one integralną częścią współczesnej mobilności.

Ponadto, nowoczesne samochody wykorzystują od 1000 do 1400 układów półprzewodnikowych, co świadczy o ich złożoności i wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Te układy są rozsiane po całym pojeździe, od układów zarządzania silnikiem, przez systemy bezpieczeństwa, aż po moduły komfortu i rozrywki. Ich obecność podkreśla ewolucję samochodów z mechanicznych konstrukcji do inteligentnych maszyn zdolnych do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o dane z wielu czujników i systemów.

Koszt całego osprzętu elektronicznego w nowym samochodzie osobowym często przekracza 40% wartości pojazdu, co nie tylko świadczy o znaczeniu elektroniki dla współczesnej motoryzacji, ale również o jej wpływie na koszty produkcji, cenę końcową dla konsumentów oraz na całościową konstrukcję i funkcjonalność pojazdu. Ta rosnąca zależność od elektroniki podkreśla również ważność ciągłych badań i rozwoju w dziedzinie elektroniki samochodowej, aby zapewnić bezpieczeństwo, efektywność energetyczną i komfort użytkowników na najwyższym poziomie.

W związku z tym, rozwój i integracja zaawansowanych systemów elektronicznych w samochodach to nie tylko trend, ale konieczność, która definiuje kierunek przyszłych innowacji w branży motoryzacyjnej. Dzięki nim możliwe jest nie tylko ulepszanie tradycyjnych funkcji pojazdu, ale również wprowadzanie zupełnie nowych możliwości, takich jak autonomiczna jazda, zdalne sterowanie pojazdem czy zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, co otwiera nowe perspektywy dla przyszłości motoryzacji.

pic 1. Systemy elektroniczne we współczesnych samochodach

Wykorzystanie Technologii X-Ray w Kontroli Jakości Elektroniki Samochodowej

Wykorzystanie technologii X-Ray w kontroli jakości komponentów elektroniki samochodowej stanowi kluczowy element w utrzymaniu wysokich standardów jakościowych w branży motoryzacyjnej. Ta zaawansowana metoda diagnostyczna, pozwalająca na nieinwazyjne badanie wewnętrznej struktury komponentów , jest nieoceniona dla producentów samochodów i dostawców  w identyfikacji oraz adresowaniu potencjalnych problemów  już na wczesnym etapie procesu produkcyjnego a nawet projektowania.

Technologia X-Ray, znana również jako radiografia rentgenowska w połączeniu z tomografią komputerową  CT , pozwala na szczegółową wizualizację wewnętrznych struktur materiałowych bez konieczności ich fizycznego rozmontowywania czy niszczenia.  Ta metoda znajduje szczególne zastosowanie w kontroli jakości elektroniki samochodowej, w tym płytek drukowanych (PCB), mikrozłączy, wiązek przewodów oraz innych kluczowych komponentów elektronicznych. Umożliwia ona wykrywanie różnorodnych defektów, w tym:

  • Mikropęknięć i pęknięć w obudowie komponentów, które mogą wpływać na ich trwałość i funkcjonalność.
  • Problemów z lutowaniem, takich jak zimne luty czy pustki (voids) w połączeniach lutowanych, które mogą osłabiać przewodność elektryczną i niezawodność połączeń.
  • Nieprawidłowości w rozmieszczeniu elementów elektronicznych, które mogą prowadzić do problemów z funkcjonowaniem urządzeń.
  • Zwarcia i przerwy w ścieżkach przewodzących, kluczowych dla prawidłowego działania elektroniki samochodowej.

Technologia i Metodologia Inspekcji

Technologia i metodologia inspekcji opierająca się na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego (X-Ray) stanowi kluczowy element nowoczesnych procesów kontrolnych, szczególnie w kontekście analizy komponentów elektronicznych. Ta zaawansowana metoda inspekcyjna pozwala na penetrację obiektów z wykorzystaniem promieniowania X, które jest absorbowane w różnym stopniu przez materiały o różnej gęstości. Dzięki temu możliwe jest stworzenie kontrastowych obrazów wewnętrznych struktur badanego komponentu, co umożliwia dokładną analizę jego stanu i identyfikację potencjalnych defektów. W ramach ewolucji technologicznej, nowoczesne systemy inspekcyjne X-Ray wykorzystują zarówno technikę dwuwymiarową (2D), jak i trójwymiarową tomografię komputerową (3D CT). Tomografia komputerowa jest szczególnie cenna, gdyż umożliwia tworzenie szczegółowych trójwymiarowych rekonstrukcji wewnętrznych struktur komponentów.

pic 2. Przykładowe realizacje elementów elektronicznych

Korzyści z Wykorzystania Technologii X-Ray

Implementacja technologii X-Ray w procesach inspekcyjnych przynosi szereg korzyści, które znacząco wpływają na poprawę jakości i niezawodności produkowanych elementów elektronicznych:

  • Wykrywanie Niewidocznych Defektów: Technologia X-Ray pozwala na identyfikację defektów, które są niewidoczne dla tradycyjnych metod inspekcyjnych, takich jak wizualne czy manualne kontrole.
  • Zwiększenie Szybkości i Dokładności Inspekcji: Dzięki automatyzacji procesów analizy obrazów, możliwe jest znaczące przyspieszenie procesów kontrolnych przy jednoczesnym zwiększeniu ich dokładności.
  • Optymalizacja Procesów Produkcyjnych: Szybka identyfikacja i eliminacja przyczyn defektów pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych, redukując czas i koszty związane z kontrolą jakości.
  • Zwiększenie Niezawodności i Trwałości: Dzięki wczesnemu wykrywaniu i eliminowaniu potencjalnych defektów, technologia X-Ray przyczynia się do zwiększenia niezawodności i trwałości komponentów elektronicznych, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość i bezpieczeństwo finalnych produktów, w tym pojazdów.

Wnioski

Integracja technologii X-Ray w sektorze motoryzacyjnym podkreśla dążenie do doskonałości i jest strategicznym krokiem dla producentów w oferowaniu wysoce jakościowych i niezawodnych pojazdów. Jest to klucz do budowania rynkowej pozycji i zdobywania zaufania klientów, co prowadzi do sukcesu komercyjnego. Wspierając ten cel, SGP Quality Lab dostarcza usługę inspekcji X-Ray zarówno dla zleceń indywidualnych, jak i produkcji seryjnej, umożliwiając skuteczną kontrolę jakości. Zaawansowane technologie i doświadczenie SGP Quality Lab zapewniają dokładne wykrywanie defektów, podnosząc jakość i konkurencyjność produktów.

autor: Łukasz Ciechowski – Quality and Development Manager

 

Udostępnij:

Dominacja elektroniki we współczesnych samochodach – jakościowe wyzwanie dla producentów