Computer tomography (CT)

Share:

Wyzwanie

Jeden z naszych stałych Klientów zauważył wyciek cieczy z przewodów aluminiowych. Żadna z dostępnych w jego zakładzie metod badawczych nie pozwoliła odkryć źródła problemu. Znając możliwości SGP Quality Lab, poprosił nas o wsparcie.

Nasza rola

Po szczegółowym omówieniu sytuacji z inżynierem odpowiedzialnym za produkt, zaproponowaliśmy badanie tomografem komputerowym. Analiza trójwymiarowego obrazu powstałego w trakcie kontroli pozwoliła dokładnie określić miejsce, objętość oraz wymiar niezgodności, która okazała się być porowatością w lucie. Zlokalizowana wada pokrywała się w 100% z miejscem wycieku.

Wykorzystane usługi

Opinia

“Dzięki pomocy SGP Quality Lab otrzymaliśmy pełną i wystarczającą informację o wykrytej wadzie bez zniszczenia detalu. Pozwoliło nam to wyciągnąć odpowiednie wnioski i wprowadzić zmiany w procesie produkcyjnym tak by wyeliminować podobny problem w przyszłości” – Klient.

Share:

Do you require assistance?

Quality Emergency

    Contact Us